SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/028 | 7570 Barcs, Szent László utca 13.

Intézmény logo

Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Egyéb képzéseink

Hatosztályos gimnázium

Hatosztályos gimnázium

" A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani."

Galileo Galilei

A gimnázium elsődlegesen a továbbtanulásra készít fel, ezért azoknak a diákoknak javasoljuk, akik szeretnek és tudnak tanulni. A hatosztályos gimnázium fejlesztési célú tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanulás-tanítás módszerekkel készíti fel a tanulóit arra, hogy a tudás - az állandsó értékek mellett - mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő értékeket is. Célunk, hogy kialakítsuk a tanulókban az egész életen át tartó tanulás igényét, az erre való készséget, képességet.

A tagozat előnyei

  • Jó képességű tanulók alkotta, viszonylag homogén osztályok.
  • A tanulócsoportok igényeinek, terhelhetőségének mértékében a 6 évfolyamra történő elosztás lehetőséget nyújt a tananyag elmélyítésére, illetve a bővítésére.
  • Optimális csoportlétszámok.
  • Egységes versenyszellem kialakulása.
  • Jó tantárgyi felszereltség.
  • A célokkal, elvárásokkal azonosuló, érdeklődő szülői háttér.
  • Érettségi után továbbtanulási, szakmaszerzési lehetőség az iskola szakképzést folytató tagozatain.
  • Kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, a tehetséggondozás területén tapasztalt szaktanárok.
  • Tanórán kívüli lehetőségek (tantárgyi szakkörök, sportkörök, fotószakkör, iskolaújság szerkesztés, énekkar, önképzőkör, stb.)
  • A második idegen nyelvet is emelt óraszámban tanítjuk.

Első idegen nyelvként az általános iskolában tanult nyelv (angol, német) nyelv választható. A második idegen nyelvet a 9. osztálytól tanulják a diákok. Választható nyelvek: angol, német, horvát. Az iskolában lehetőség van államilag elismert nyelvvizsga letételére az ECL nyelvvizsgaközpontunkban.

A 11-12. évfolyamon a diákok választásuknak megfelelően készülhetnek az emelt szintű érettségire órarendi keretek között.


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

7570 Barcs, Szent László utca 13.

Telefon: +3682565601

E-mail: a.dvkbarcs@gmail.com

OM azonosító: 203027/028


2024Dráva Völgye Technikum és Gimnázium