SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/028 | 7570 Barcs, Szent László utca 13.

Intézmény logo

Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Iskolánk története

TörténetTörténet

1955: A Nagyatádi Gimnázium kihelyezett levelező tagozatos osztályt indít Barcson, mely iránt nagyon nagy az érdeklődés.

1961: Szeptember 1-jén megkezdődik a tanítás a Barcsi Gimnáziumban. Az első osztályfőnök Bagi Gáborné, az intézmény vezetője pedig Pandur István, az általános iskola igazgatója.

1963: Elkészül a gimnázium új épülete - 8 tanteremmel - egy hatalmas kukoricaföldön, a város peremén. Az általános iskolától függetlenedett intézmény új vezetője Vámos Zoltán.

1970: Szükségszerű átszervezésre kerül sor. Ahhoz, hogy elkerüljék a gimnázium megszüntetését, szakközépiskolai osztályok beindítását tervezik. A Bérczi István igazgató nevéhez fűződő változások során a következő év szeptemberétől - a gimnáziumi osztállyal párhuzamosan - vízgazdálkodási és vízépítési szakon is tanulhatnak az érdeklődő diákok.

1971: Mivel egyre többen igényelnek diákszállást, a Pécsi Vízügyi Igazgatóság kivitelezésében egy nyár alatt felépül az iskolához tartozó kollégium.

Ettől kezdve intézményünk már nem csak a Művelődésügyi Minisztériumhoz, hanem az Országos Vízügyi Hivatalhoz is tartozik.

1974: A levelező oktatás is bővül, szakmunkások szakközépiskolája néven hároméves érettségit adó képzést szerveznek. Ezzel párhuzamosan négy éves vízügyi-, majd 1980-tól erdészeti szakközépiskolai tanulmányokat is lehet folytatni. Levelezős tagozatunk mindig rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez, kevés jelentkező esetén szünetel, végül 2001-ben végleg lezárul ez a képzési forma.

1976: A Somogy megyei Tanács Művelődési Osztálya leállítja a beiskolázást a gimnáziumi tagozaton. A tanárok kérelemmel fordulnak az oktatási miniszterhez a döntés hatályon kívül helyezése érdekében, de elutasítják azt.

1978: Intézményünkben erdész szakközépiskolai tagozatot hoznak létre, miután a barcsi középiskolához csatolják a Középrigóci Szakmunkásképző Iskolát, ami 1961-től működött önállóan Ott György, majd 1963-tól Cseresnyés Géza igazgatása alatt a Széchényi-kastélyban és a körülötte kiépített tanműhelyekben.

1979: Elballag az utolsó gimnáziumi osztály. Megváltozik az iskola neve, hivatalosan Vízügyi és Erdészeti Szakközépiskolaként jegyzik. Az igazgató személye is változik, Horváth Ferenc lesz az új vezető.

1984: Minisztériumi engedéllyel két párhuzamos osztályban indulhat be újra a gimnáziumi képzés, melynek személyi-és gazdasági feltételeit a Vízügyi és Erdészeti Szakközépiskola biztosítja.

1985: Városi határozat születik egy önálló gimnázium létrehozására. A nagyszabású építkezést még ebben az évben elkezdik, a költözésre 1987-ben kerül sor. Barcs város tanácsának végrehajtó bizottsága Káplár Adolfot nevezi ki igazgatónak, működését szakmailag és gazdaságilag is függetleníti a Vízügyi és Erdészeti Szakközépiskolától.

1987: Új szakközépiskolai osztályok indulnak: erdőgazdasági gépész és vadász-vadtenyésztő szakon, de a tagozatok egy képzési szakasz lezárása után megszűnnek.

Szakközépiskolai rendszerben egyedülálló módon, a vízügyi tagozaton elkezdődik a speciális angol két tanítási nyelvű szakképzés, amit követ majd az erdész tagozaton a német nyelvű szakképzés is.

1989: Megszűnik a hároméves erdész szakmunkás képzés, a Széchényi-kastély pedig kollégiummá alakul.

1992: Csatlakozunk az új szakképzési rendszerhez, az úgynevezett világbanki modellhez, aminek lényege, hogy az érettségi előtti időszakban a szakmai tárgyak keretében csak alapozás folyik, az igazi szakképzés az érettségi után valósul meg szakmától függően 1-2 év alatt. Ennek megfelelően dolgozzuk át a meglévő képzéseink programját, és újdonságként ekkor indítjuk el a mezőgazdasági tagozatot.

Befejeződik a vízügyi tagozatnak otthont adó labor épület felújítása.

1993: Az iskolavezetés határozott szándéka volt a gimnáziumi oktatás visszaállítása. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1992 decemberében megadta az engedélyt a hatosztályos képzés elindításához. A kezdeményezők elképzelése szerint ez az oktatási forma jobban igazodik a tanulók szellemi, lelki, biológiai fejlődéséhez, és nem mellékesen új színnel gazdagította Barcs város középiskolai képzési palettáját.

1994: Az intézmény új profilját új névvel fejezik ki, felveszi az intézmény a Dráva Völgye Középiskola nevet.

1996: Elkészül iskolánk sportcsarnoka, melynek tervezését és kivitelezését a Dráva Modul Építőipari GMK végezte. Az építkezés két évig tartott és közel 92 millió forintba került.

1998: Külkereskedelmi tagozat elindításával növeli iskolánk a választás lehetőségét a hozzánk jelentkezők számára.

2004: Barcs város tulajdonában lévő és a Somogy Megyei Önkormányzat által működtetett Dráva Völgye Középiskola és Kollégium fejlesztése, rekonstrukciója érdekében a barcsi önkormányzat címzett támogatási igényt nyújtott be.

Az építkezés 2006 tavaszán kezdődött. A magyar állam által biztosított több mint 1,7 milliárd forintból megtörtént az iskola korszerűsítése és bővítése. Ennek eredményeként felújították Barcson az iskolaépületet és a kollégiumot, Középrigócon a kollégiumként szolgáló kastélyt, az ebédlőt, a bemutató épületet. Továbbá Rigócon a kastély mellé sportkomplexum is épült.

A hivatalos és ünnepélyes átadásra 2007. október 24-én kerül sor.

2006: Ismét bővül iskolánk képzési kínálata. Négyosztályos, matematika tagozatos gimnáziumi osztály indul, kimondottan a természettudományos területen tovább tanulók számára. De a humán érdeklődésű diákokról sem feledkezik meg iskolavezetésünk, részükre a dráma tagozat elindítása nyújt lehetőséget. 2008-tól szakközépiskolai keretekben folytatódik a képzés ezeken a tagozatokon.

2008: Horváth Ferenc nyugdíjba vonulását követően a tantestület jóváhagyása mellett a Somogy Megyei Közgyűlés Horváthné Madarász Zsuzsannát bízza meg az igazgatás feladatával.

2008: A Somogy Megyei Közgyűlés 50/2008. (VI. 6.) sz. határozatával dönt arról, hogy nyolc szakképző intézményének integrálásával megalapítja a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium többcélú közös igazgatású közoktatási intézményt.

2008. augusztus negyedikétől az iskola a Somogyi TISZK keretei között, annak tagintézményeként működik tovább. Az új nevünk: Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája.

A kollégium leválik, és másik két iskola kollégiumával együtt Központi Kollégium néven a TISZK tagintézménye lesz.

2011: Újabb átszervezés a TISZK-en belül. A hármas egységet adó rendszer központja a Dráva Völgye, tagintézményei pedig a csurgói Nagyváthy János Középiskola, illetve a Nagyatádi Szakképző Iskola.

Július 1-jétől Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye iskolánk hivatalos elnevezése.


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

7570 Barcs, Szent László utca 13.

Telefon: +3682565601

E-mail: a.dvkbarcs@gmail.com

OM azonosító: 203027/028


2024Dráva Völgye Technikum és Gimnázium