SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/028 | 7570 Barcs, Szent László utca 13.

Intézmény logo

Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Turisztikai technikus

Turisztikai technikus illusztráció

Turizmus-vendéglátás ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány, Idegenvezető szakmairány.

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegen- vezetési, értékesítési, ügyintézői és információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, a partnerekkel, valamint a munkatársakkal.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiváló kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-, kezdeményező- és együttműködő képesség, nyelvérzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
 • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
 • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
 • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

A turisztika képzésünket azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a hazai és idegen tájak, turisztikai programok, utazások és különböző rendezvények iránt. Akik szeretnek nyelveket tanulni, szeretnének emberekkel foglalkozni, utazásokat, rendezvényeket szervezni.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 5 év
 • A megszerezhető szakképesítés: Turisztikai technikus
 • Ágazat: 23. Turizmus-vendéglátás
 • Tanulmányi kód: 0453

A turisztikai technikus tevékenységei:

 • A vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban).
 • Közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában.
 • Komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz.
 • Összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát.
 • Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel, gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

A szakmai képzés fő területei

 • Turizmus és vendéglátás alapjai
 • Vendéglátás és szálláshely ismeretek
 • Üzleti kommunikáció
 • Marketing alapjai
 • szakmai idegen nyelv gyakorlat
 • Ügyviteli ismeretek
 • Informatika a turizmusban
 • Utazásszervezés
 • Rendezvényszervezés
 • Vállalkozási, gazdasági alapismeretek
 • Turisztikai üzletágak

Az idegen nyelvek oktatása kiemelt része a képzésnek. A diákok szakmai idegen nyelvet is tanulnak az alap nyelvi képzés mellett. Így a tanult idegen nyelv (angol, vagy német) heti óraszáma 7 óra.

Elhelyezkedési lehetőségek

Utazási irodák, önkormányzatok, vendéglátó intézmények, szállodák, konferencia és rendezvényszervező vállalkozások

A szakmához kötődő iskolai szakmai lehetőségek

Tanulmányutak, pályázatok (Erasmus+), szakmai idegen nyelv. Iskolánkban ECL nyelvvizsga felkészítő és vizsgahely működik.

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Turisztika, idegenforgalom, gazdasági, jogi karok, idegen nyelv

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi és a szakmai (technikusi) végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben. A szakirányú továbbtanulásnál a technikusi vizsga az adott felsőoktatási intézmény szabályainak megfelelően kredit, illetve tanulmányi idő beszámítást is jelent.


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Dráva Völgye Technikum és Gimnázium

7570 Barcs, Szent László utca 13.

Telefon: +3682565601

E-mail: a.dvkbarcs@gmail.com

OM azonosító: 203027/028


2024Dráva Völgye Technikum és Gimnázium